Ejerforeningen Tornebakken 47-85, 8240 Risskov
Ejerforeningen    Bestyrelsen    Generalforsamling    Vedtægter og regler    Forsikring    Nyhedsbreve    Værd at vide    Kontakt    Forside
VEDTÆGTER OG REGLER

Ejerforeningen Tornebakken 47-85 fungerer udfra lovpligtige vedtægter for ejerlejligheder. Desuden har foreningen vedtaget et uddybende regelsæt, som alle beboere bedes sætte sig ind i.

Vedtægter
Ejerforeningen fungerer udfra et revideret tillæg til normalvedtægten, som kan ses her.

Det oprindelige tillæg til normalvedtægten, der i 1984/85 blev tinglyst for ejerlejlighederne 11-85, kan ses her.
 
Den lovpligtige normalvedtægt fra 8. juni 1966, som ejerforeningens vedtægter henviser til, kan ses her.

Regler
Ejerforeningens regelsæt uddyber udvalgte punkter i foreningens vedtægter og kan findes her.

Udskiftning af hoveddøre
Retningslinjer for udskiftning af hoveddøre kan findes her.

Udskiftning af tagrender og nedløbsrør
Retningslinjer for udskiftning af tagrender og nedløbsrør kan findes i ejerforeningens regelsæt.


Ombygning eller tilbygning
  • I øjeblikket er det tilladt at bygge en overdækket terasse med åbne sider på husets sydmur. Overdækningen skal i stil svare til tidligere opførte, overdækkede terasser. Bestyrelsen skal informeres, hvis man påtænker at opføre en overdækning.
  • Det er også tilladt at sætte ekstra vinduer i stuen. Dette kræver godkendelse af bygningsinspektoratet og af naboerne i rækken. Desuden skal bestyrelsen informeres.
  • Kolde udestuer, glaskarnapper og kviste er indtil videre ikke tilladt på grund af bebyggelsesprocenten.

    I august 2020 blev en forespørgsel med henblik på ansøgning/dispensation til at bygge en 16 m2 tilbygning, alternativt udestue, med bestyrelsens tilladelse sendt til Aarhus Kommune. Kommunens byggesagsbehandler afviste forespørgslen med begrundelsen, at 1) bebyggelsen har nået de tilladte 40% for delområdet, 2) at en tinglysning fra 1984 kun tillader de eksisterende bygninger, og 3) at der ikke før er givet dispensation i vores delområde/storparcel II til at overskride det tinglyste deklarationsrids med en tilbygning eller udestue.

Øvrige retningslinjer for vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af vinduer, fremgår af ejerforeningens vedtægter og regelsæt.

Vinduer i trægavle
Det har vist sig, at det er muligt at isætte vinduer i trægavlene uden tilladelse fra Aarhus Kommune. Der henvises til ejerforeningens gældende regelsæt for vinduer, så evt. nye gavlvinduer holder sig til den type, som foreningens beboere allerede har isat i stuerne inklusive de små kvadratiske, som den enkelte ejer i sin tid har ansøgt om og fået tilladelse til.

Hundehegn
Hundehegn kan generelt opsættes ved endehuse, hvor fortov slutter blindt, og skal ligne allerede opsatte hundehegn i ejerforeningen mht materialevalg og farve  (se fx nr. 85 og 51) samt give nem passage. Tag gerne en snak med naboen først. Hegn mellem midterhuse kan kun opsættes efter tilladelse, og altid sådan, at der er nem passage på fortovet.

Du er altid velkommen til at spørge bestyrelsen, hvis du er i tvivl.