Ejerforeningen Tornebakken 47-85, 8240 Risskov
Ejerforeningen    Bestyrelsen    Generalforsamling    Vedtægter og regler    Forsikring    Nyhedsbreve    Værd at vide    Kontakt    Forside
VÆRD AT VIDE OM

Parkering mm.
Biler skal parkeres i de afmærkede båse. Parkering af campingvogne, trailere og lignende på parkeringspladsen er ikke tilladt. Der kan i stedet parkeres ude på vejen (Tornebakken).


Der må ikke parkeres på hovedstien inklusive græsarealerne mellem rækkehusene, og kørsel på stien med personbiler er kun tilladt i yderst begrænset omfang, se ejerforeningens regler. Dette skal respekteres, da stien ellers tager skade.

Trailer
Det er i orden at have placeret en trailer på P-pladsen i forbindelse med indflytning, udflytning eller ombygning. Men hvis du ejer en trailer, kan denne ikke stå permanent på P-pladsen, da der i forvejen kun er 33 pladser til 38 husstande.


Snerydning
Ejerforeningens beboere har pligt til at rydde sne på fortovet foran det enkelte hus og på stien mellem rækkehusene. Til hjælp ved fordeling af snerydning på stien er der udarbejdet en snerydningsplan.

Hjælp
din nabo og lav en aftale om fordelingen, så det ikke altid er den samme, der rydder sne. Selvom du bor længst væk fra stien og måske ikke bruger den dagligt, har du alligevel pligt til at deltage i snerydningen for din række.

Renovation
Affaldsbeholderne fra Kredsløb tømmes på forskellige tidspunkter, se tømningstidspunkter her. Her kan man også tilmelde sig sms-besked om tømningsdage.
Du
skal selv køre din affaldsbeholder ud på stien eller hen til parkeringspladsen, ellers tømmer skraldemændene ikke beholderen for affald. Arbejdstilsynet har pålagt skraldemændene og dermed os ordningen.

OBS: Hvis du har bestilt afhentning af storskrald, skal du stille de aftalte ting til afhentning på det grønne areal henne ved parkeringspladsen eller ude på Tornebakken. Lastbiler og skraldevogne må ikke køre på stien mellem husene.
Storskraldet skal være pakket efter forskrifterne.

Sparetoiletter

Hvis du har et vandbesparende toilet, skal du huske at bruge det store skyl en gang imellem. Ellers kan kloakken stoppe til. Mange anvender udelukkende det lille skyl, uanset hvad der skal skylles bort, fordi det sparer vand og dermed penge. Det kan imidlertid vise sig at være en dårlig vane, for i mange tilfælde er der ikke vand nok i et lille skyl til at holde afløbssystemet rent, og så kan der opstå forstoppelse. Derfor tilrådes det at bruge det store skyl en gang imellem.

I øvrigt er det vigtigt, at man har den rigtige type kombinationskloset. De findes nemlig i to typer:

Type 1: Stort skyl 6-8 liter, lille skyl 3 liter
Type 2: Stort skyl 4-5 liter, lille skyl 2-2,5 liter

Hvis du skal skifte dit gamle wc ud, skal det være til type 1.
Type 2 er kun egnet til nye huse, hvor afløbssystemet generelt forberedes til den type toiletter, eller til etageejendomme med mange brugere.

Kilde: Teknologiportalen.dk via www.bolius.dk

Kloakservice
HTJ Rørteknik tlf. 52170420 har døgnservice.
Hvis kloakken i din husrække er stoppet, skal du selv henvende dig til HTJ Rørteknik for at få problemet løst. Regningen sendes til ejerforeningens kasserer (faktura sendes til bestyrelsen@tornebakken47-85.dk).

Er der vedvarende problemer med tilstopning, kan der være tale om et brud eller knæk på rørene, evt. forårsaget af rotter. Kontakt da forsikringsselskabet og ejerforeningens bestyrelse.

Rotter
Hvis man har mistanke om rotter, har man som borger pligt til at anmelde det til Århus Kommunes afdeling for rottebekæmpelse, der sender mandskab ud på adressen, bedømmer tilfældet og iværksætter bekæmpelsen.

Foreningens rør og stikledninger er forsikret mod rotteangreb. Hvis der kommer brud på rørene, er selve rørene/stikledningerne dækket. Men rottebekæmpelsen er ikke dækket, da dette er en kommunal opgave. Du skal derfor henvende dig til forsikringsselskabet for at få erstattet ødelagte rør/stikledninger og til kommunen for at få rotterne udryddet.

HUSK: hvis du i forbindelse med brud er nødt til at bestille en kikkertundersøgelse af rør og stikledninger hos forsikringsselskabet, sørg da for, at forsikringsselskabet indvilliger i at betale for undersøgelsen. Informer gerne bestyrelsen om problemet.

Der er nyttig information om rotter at hente hos Miljøstyrelsen.

Der er i 2012 blevet monteret rottespærre i ejerforeningens hovedbrønd, dvs. at der ikke kan komme nye rotter ind i systemet.

Tinglysning
Ejerforeningen Tornebakken 47-85 delte oprindelig matrikel 21dg, Vejlby, Ellevang, med ejerforeningen Tornebakken 11-45. Da bebyggelsen blev opført i to etaper, deltes matriklen og nr. 11-45 fik matr.nr. 21fa. Oplysningerne om servitutter mm. kan fås på www.tinglysning.dk.