Ejerforeningen Tornebakken 47-85, 8240 Risskov
Ejerforeningen    Bestyrelsen    Generalforsamling    Vedtægter og regler    Forsikring    Nyhedsbreve    Værd at vide    Kontakt    Forside
FORSIKRING

Ejerforeningen har tegnet følgende fælles ejendomsforsikring hos Gjensidige:

Ejendomsforsikring, Policenummer:
5262401

Forsikringen omfatter hvert enkelt hus (ejerlejlighed).

En kopi af policen kan hentes her.


Forsikringsbetingelserne for ejendomsforsikringen
kan hentes her.

OBS: Denne fælles ejendomsforsikring kan ikke opsiges for den enkelte ejerlejlighed.

Bemærk, at der er varierende selvrisiko for de forskellige skadestyper. Policen informerer herom for hver enkelt skadestype.
Ifølge foreningens regelsæt påhviler det til enhver tid den anmeldende ejer at betale selvrisikoen.

Fjernvarmestikledninger ind til soklen er ikke omfattet af forsikringen, da Århus Kommune har overtaget driften og dermed risikoen.

Ved skadestilfælde, der er omfattet af fællesforsikringen, skal den enkelte ejer selv foretage skadesanmeldelse. Dette kan gøres online på
Gjensidiges hjemmeside eller på tlf. 70 10 90 09