Ejerforeningen Tornebakken 47-85, 8240 Risskov
Forsikring

Ejerforeningen har tegnet følgende fælles boligforsikring hos ALM. BRAND:

Bygningsforsikring, Policenummer:
083 610 336

Forsikringen omfatter hvert enkelt hus (ejerlejlighed) og hver husejer har fået udleveret forsikringsbevis.

En kopi af policen kan også hentes her. Kræver
Acrobat Reader, som kan hentes gratis her.

Forsikringsbetingelserne for bygningsforsikringen
kan hentes her.

OBS: Denne fælles husforsikring kan ikke opsiges for den enkelte ejerlejlighed.

Bemærk, at der er en generel selvrisiko på 3.533,- kr samt en selvrisiko på 3.533,- kr på stikledning. Der er ingen selvrisiko på glas og sanitet.
Ifølge foreningens regelsæt påhviler det til enhver tid den anmeldende ejer at betale selvrisikoen.

Fjernvarmestikledninger ind til soklen er ikke omfattet af forsikringen, da Århus Kommune har overtaget driften og dermed risikoen.

Ved skadestilfælde, der er omfattet af fællesforsikringen, skal den enkelte ejer selv foretage skadesanmeldelse. Dette kan gøres online på
ALM. BRANDs hjemmeside eller på tlf. 35 474747

Forsiden

 Ejerforeningen

Bestyrelsen

Generalforsamling

Vedtægter
 Velkomstpjece
Nyhedsbreve
Forsikring
Værd at vide
Kontakt info